Serologia

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
Rodzaj badania / usługi Czas realizacji Cena dla pacjenta
SEROLOGIA
Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh 2 dni 35
Oznaczenie grupy krwi oraz czynnika Rh - wpis do książeczki RUM 2 dni 35
Przeciwciała układu Rh (anty-Rh) 2 dni 32

Punkt pobrań materiału do badania czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07.15 – 09.15.
Odbiór wyników w następnym dniu po badaniu , lub na citotego samego dnia.