PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W GDAŃSKU

Program profilaktyki raka szyjki macicy w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstotliwości nowotworem u kobiet w Polscestanowi 4,4% nowotworów u kobiet. Rocznie ok. 1 730 kobiet umiera z tego powodu.

Przychodnia Św. Ojca Pio w Gdańsku zaprasza wszystkie panie w wieku od 25 do 59 roku życia do przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku wykrycia raka szyjki macicy.

Cel programu profilaktyki raka szyjki macicy

Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. W szczególności poprzez wykrywanie stanów przed rakowych oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy.

Opis realizacji programu raka szyjki macicy w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

Badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka szyjki macicy polegają na wykonaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy. Skryning cytologiczny ze względu na wysoką skuteczność, jest najpopularniejszą metodą badań przesiewowych. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym okresie zaawansowania choroby. Badania przeprowadzone będą raz na 3 lata, a u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPVtypem wysokiego ryzyka) – co 12 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym należy w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania wykonać badanie kolposkopowe z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy

  • infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),

  • wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia),

  • wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,

  • duża liczba partnerów seksualnych,

  • duża liczba porodów,

  • niski status społeczny i ekonomiczny,

  • palenie papierosów,

  • stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,

  • partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie).

Niezbędnym warunkiem efektywności skryningu cytologicznego jest jego masowość, szacuje się bowiem, że dopiero przy objęciu badaniami przesiewowymi 75% populacji można uzyskać 25% spadek umieralności. Badania naukowe dowodzą, 1,5% - 2% rozmazów cytologicznych prezentuje nieprawidłowości wymagające dalszych procedur diagnostycznych.

Więcej informacji oraz rejestracja do programu profilaktyki raka szyjki macicy w rejestracji Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku.