PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY W GDAŃSKU

Program profilaktyki gruźlicy w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

Kryteria kwalifikacji do programu profilaktyki gruźlicy

 

 1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:
   

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

 

 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
   

  • długotrwałe bezrobocie,

  • niepełnosprawność,

  • długotrwałą chorobę,

  • uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

  • bezdomność.

    

 1. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach programu profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Więcej informacji oraz rejestracja do Programu profilaktyki gruźlicy w rejestracji
Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku.