PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA W GDAŃSKU

Program profilaktyki chorób układu krążenia w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

Kryteria kwalifikacji do udzielenia świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

 

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:
 

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDLcholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL- cholesterolu),

 • palenie tytoniu,

 • niska aktywność ruchowa,

 • nadwaga i otyłość,

 • upośledzona tolerancja glukozy,

 • wzrost stężenia fibrynogenu,

 • wzrost stężenia kwasu moczowego,

 • nadmierny stres,

 • nieracjonalne odżywianie,

 • wiek,

 • płeć męska,

 • obciążenia genetyczne

- znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym, objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach Programu profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniobiorców).

Więcej informacji oraz rejestracja do Programu profilaktyki chorób układu krążenia w rejestracji
Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku.