O NAS

Przychodnia Św. Ojca Pio w Gdańsku

Centrum Medyczne "ZASPA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w czerwcu 2002 w Gdańsku i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000118026. Spółka jest założycielką Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ŚWIĘTEGO OJCA PIO wpisanego 1 września 2001 do Rejestrze Zakładów Medycznych Wojewody Pomorskiego pod numerem 22 00661. Współudziałowcami pakietu kontrolnego spółki Państwo Gabriela i Ryszard Danielewicz.

W trosce o jakość świadczeń realizowanych w naszej przychodni w 2007r. wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001: 2000. 07 grudnia 2007r. uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy.

30.11.2010r. była przeprowadzona certyfikacja w wyniku której uzyskaliśmy Certyfikat ISO 9001: 2008 ważny do 29.11.2013r.

Organ założycielski NZOZ-u Świętego Ojca Pio:
Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o.
ul. Burzyńskiego 1
80-462 Gdańsk
058-769-38-69
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000118026, Kapitał zakładowy 150 000 PLN
NIP 584-24-13-751 REGON 192117581