Koagulologia

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
Rodzaj badania / usługi Czas realizacji Cena dla pacjenta
KOAGULOLOGIA
Antytrombina III (ATIII) 2 dni 50 zł
Białko C 30 dni 92 zł
Białko S 30 dni 112 zł
Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT) 1 dzień 10 zł
Czas protrombinowy (PT) 1 dzień 10 zł
Czas trombinowy (TT) 1 dzień 10 zł
D-dimery (DD) 1 dzień 42 zł
Fibrynogen 1 dzień 12 zł

Punkt pobrań materiału do badania czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07.15 – 09.15.
Odbiór wyników w następnym dniu po badaniu , lub na citotego samego dnia.