SZCZEPIONKA PRZECIW KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU

Kleszczowe zapalenie mózgu

Kleszczowe zapalenie mózgu to zespół neurologicznych komplikacji występujących po zakażeniu flawiwirusami przenoszonymi przez kleszcze. Źródłem infekcji może być ukąszenie przez zakażonego kleszcza lub spożycie niepasteryzowanego mleka zakażonego zwierzęcia.

Okres wylęgania choroby wynosi od 7 do 14 dni.
 

Objawy

Pierwotne zakażenie w większości przebiega bezobjawowo lub ma charakter grypopodobny. Druga faza zakażenia (zajęcie ośrodkowego układu nerwowego) ma miejsce w 7-14 dni po wystąpieniu objawów grypopodobnych. Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego przez wirusa może wywoływać zapalenie rdzenia kręgowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych.
 

Występowanie

W Polsce liczbę zachorowań na pełnoobjawowe kleszczowe zapalenie mózgu szacuje się na 150 do ponad 250 przypadków rocznie. Najwięcej zachorowań obserwuje się w rejonach północno-wschodniej Polski (do 80% zakażeń w danym roku). Sezonowość zachorowań wiąże się z dwoma okresami aktywności kleszczy: dominującymwiosenno-letnim i słabszymjesiennym.
 

Szczepionki

Dostępne inaktywowane szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Podanie 3 dawek szczepionki zapewnia wysoki poziom skuteczności w okresie nie krótszym niż 3 lata. Zaszczepienie zimą lub wczesną wiosną zapewnia ochronę już od początku aktywności kleszczy (od kwietnia do października). Szczepionki zalecane w określonych grupach zawodowych oraz osobom przebywającym na obszarach endemicznych.
 

Skuteczność i bezpieczeństwo

Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu cechuje wysoka (ponad 95%) skuteczność.
 

Działania niepożądane

Po podaniu szczepionki mogą występować  niepożądane odczyny poszczepienne, głównie o charakterze miejscowym.

Źródło: www.who.int, www.szczepienia.pzh.gov.pl, www.mz.gov.pl