Immunologia

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
Rodzaj badania / usługi Czas realizacji Cena dla pacjenta
IMMUNOLOGIA
17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17- OHCS) 14 dni 110
17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 30 dni 51
 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 14 dni 110
 Alfafetoproteina (AFP) 1 dzień 34
Androstendion 1 dzień 60
Antygen CA 125 1 dzień 42
Antygen CA 15-3 1 dzień 41
Antygen CA 19-9 1 dzień 41
Antygen karcinoembrionalny (CEA) 1 dzień 38
Antygen swoisty dla stercza - całkowity (PSA) 1 dzień 34
Antygen swoisty dla stercza - wolny (fPSA) 1 dzień 38
 Białko wiążące hormony płciowe (SHBG) 1 dzień 61
Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgG 14 dni 75
Chlamydia trachomatis - przeciwciała IgM 14 dni 75
Estradiol (E2) 1 dzień 30
Estriol wolny (E3) 1 dzień 36
Ferrytyna 1 dzień 35
Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta - (B-HCG) 1 dzień 37
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) 2 dni 56
Hormon folikulotropowy (FSH) 1 dzień 31
Hormon luteinizujący (LH) 1 dzień 30
Hormon tyreotropowy (TSH) 1 dzień 27
Hormon wzrostu (GH) 7 dni 56
Immunoglobulina A (IgA) 2 dni 23
Immunoglobulina E (IgE) 1 dzień 31
Immunoglobulina G (IgG) 2 dni 23 zł
Immunoglobulina M (IgM) 2 dni 23 zł
Insulina 1 dzień 51 zł
Kortyzol - dobowe wydalanie z moczem 5 dni 38 zł
Kortyzol w surowicy 1 dzień 36 zł
Parathormon (PTH) 2 dni 56 zł
Progesteron (PRG) 1 dzień 32 zł
Prolaktyna (PRL) 1 dzień 30 zł
Przeciwciała przeciw jądrowe (anty-ANA) 10 dni 65 zł
Przeciwciała przeciw jądrowe Hep 2 (anty-ANA-HEP2) 10 dni 120 zł
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) 1 dzień 37 zł
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA
 (anty-tTG-IgA)
10 dni 90 zł
Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG
 (anty-tTG-IgG)
10 dni 90 zł
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG) 1 dzień 37 zł
Siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO4) 1 dzień 46 zł
Test z metoclopramidem x 2 (MTCx2) 1 dzień 57 zł
Test z metoclopramidem x 3 (MTCx3) 1 dzień 77 zł
Testesteron (TST) 1 dzień 48 zł
Toxoplasma gondi - przeciwciała IgG (anty-Toxo IgG) 1 dzień 37 zł
Toxoplasma gondi - przeciwciała IgM (anty-Toxo IgM) 1 dzień 37 zł
Trójjodotyronina całkowita (T3) 1 dzień 27 zł
Trójjodotyronina wolna (fT3) 1 dzień 27 zł
Tyreoglobulina 2 dni 46 zł
Tyroksyna całkowita (T4) 1 dzień 27 zł
Tyroksyna wolna (fT4) 1 dzień 27 zł
Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgG  (anty-CMV IgG) 1 dzień 47 zł
Wirus cytomegalii (CMV) - przeciwciała IgM (anty-CMV IgM) 1 dzień 47 zł
Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV) - przeciwciała   
 HIV1/HIV2 + antygen p24
1 dzień 35 zł
Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgG 1 dzień 42 zł
Wirus różyczki (Rubella virus) - przeciwciała IgM 1 dzień 42 zł
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBe antygen (HBeAg) 3 dni 60 zł
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs antygen (HBsAg) 1 dzień 22 zł
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - HBs przeciwciała
 (anty-HBs)
1 dzień 32 zł
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - przeciwciała (anty-HCV) 7 dni 42 zł
Witamina D3 21 dni 60

Punkt pobrań materiału do badania czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 07.15 – 09.15.
Odbiór wyników w następnym dniu po badaniu , lub na cito – tego samego dnia.