SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE PANDEMICZNEJ A(H1N1)

Grypa A(H1N1)

Grypa pandemiczna A(H1N1) jest ostrą chorobą zakaźną występującą u ludzi. Przyczyną jej jest nowy podtyp wirusa grypy. Nowy wirus powstał w 2009 r. w wyniku połączenia materiału genetycznego (genów) pochodzącego od wirusów grypy świń, ptaków i ludzi. Ponieważ takiego typu wirusa nie było wcześniej na świecie, organizm ludzki nie wytworzył odpowiednich mechanizmów odpornościowych i dlatego tak łatwo można się nim zakazić. Łatwość przenoszenia się zakażeń między ludźmi oraz powszechna podatność na zakażenie były przyczyną wystąpienia pandemii grypy A(H1N1).
 

Objawy

Objawy i przebieg grypy pandemicznej A(H1N1) podobne do objawówprzebiegu grypy sezonowej. Częściej niż w przypadku grypy sezonowej stwierdza się wymioty lub biegunkę.Nowa odmiana grypy występuje częściej u dzieci i osób młodych, w porównaniu z osobami starszymi. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że w przeszłości krążył wirus o zbliżonych właściwościach do obecnego wirusa grypy pandemicznej A(H1N1), dlatego u starszych ludzi mogły wytworzyć się mechanizmy obronne przeciwko  nowej odmianie wirusa.
 

Występowanie

W związku z tym, że prawie wszyscy podatni na zakażenie wirusem grypy pandemicznej A(H1N1), szybkość szerzenia się zakażeń w pandemii zależy głównie od tego, czy osoby chore będą leczyły się w domu, nie narażając innych na zachorowanie.
Pandemia oznacza wystąpienie epidemii choroby zakaźnej obejmującej więcej niż jeden kontynent. Pandemia w 2009 r. spowodowana została pojawieniem się nowego typu wirusa grypy A(H1N1), na zakażenie którym podatna jest większość mieszkańców kuli ziemskiej. Możemy się więc spodziewać, że dopóki nie zachoruje większość ludzi na świecie, choroba będzie się szerzyć.
 

Szczepionka

W Unii Europejskiej były zarejestrowane 4 preparaty szczepionek przeciw grypie pandemicznej A(H1N1). Wszystkie zostały opracowane jako tzw. szczepionki pre-pandemiczne już w latach 2007-2008. Były one sprawdzone w badaniach klinicznych i spełniały wszystkie wymogi bezpieczeństwa Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA). We wszystkich szczepionkach zastosowano ten sam wirus A(H1N1) wyizolowany od chorego w Kalifornii na początku pandemii.
 

Skuteczność i bezpieczeństwo

Pomimo tego, że obecnie zarejestrowane w Europie szczepionki przeciw grypie pandemicznej A(H1N1) są zarejestrowane jako nowe preparaty lecznicze, są one oparte bezpośrednio na szczepionkach pre-pandemicznych. Natomiast szczepionki pre-pandemiczne były opracowywane przez kilka lat, w czasie których przeszły cały proces zatwierdzania do użycia, począwszy od testów na zwierzętach, kończąc na badaniach klinicznych III fazy. Okazało się, że w okresie obecnej pandemii, są one równie bezpieczne jak szczepionki sezonowe, które podano w ciągu ostatniej dekady setkom milionom osób.

Źródło: www.who.int, www.szczepienia.pzh.gov.pl, www.mz.gov.pl