e-WUŚ

PRZYCHODZI PACJENT
DO LEKARZA...

 

CZY JESTEM UBEZPIECZONY?

Przychodząc do lekarza zadajesz sobie pytanie, czy jestem ubezpieczony? Czy mam prawo do świadczeń?

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2013r. nie  musisz wróżyć z fusów ani korzystać z usług wróżki żeby to sprawdzić.
 

Wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:

  • dowód osobisty
  • paszport
  • prawo jazdy

 

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia:

  • aktualną legitymacje szkolną

 

PAMIĘTAJ !!!

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień - to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.

Dlatego zapamiętaj swój PESEL, albo miej przy sobie dokument z tym numerem.

Podaj swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

 

Ważne!


Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.
 

 

NIE MARTW SIĘ !

Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić, tak jak dotychczas, za pomocą dokumentów papierowych, np:
 

    ⇒  zaświadczeniem z zakładu pracy,
    ⇒  legitymacją emeryta lub rencisty,
    ⇒  aktualnym ubezpieczeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń, które musi zawierać:
                              ⇒  imię i nazwisko pacjenta,
                              ⇒  adres zamieszkania,
                              ⇒  podstawę prawną do świadczeń, np. zawarta umowa o pracę, emerytura,
                              ⇒  numer PESEL,
                              ⇒  rodzaj dokumentu, którym potwierdziłeś swoją tożsamość u lekarza.