Badania Do Celów Sanitarno-Epidemiologicznych

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

BADANIA DO CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH

Do lekarza zgłaszamy się z następującymi badaniami:    

  •     badanie ogólne moczu,
  •     morfologia,
  •     OB,
  •     badanie kału na nosicielstwo


* NIEZBĘDNE BADANIA LABORATORYJNE MOŻNA WYKONAĆ CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 07.15-09.15
Wg stanu prawnego na 29.03.2012r.:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie higieny środków spożywczych
4. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz.U. 2011 Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)

 

BADANIA PRZEPROWADZA DR GABRIELA DANIELEWICZ

Rejestracja codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00
pod nr tel: 058-769-38-66 oraz 058-769-38-88.