Badania Dla Kierowców w Gdańsku

Badania dla kierowców Gdańsk

BADANIE DLA KIEROWCÓW

Do lekarza zgłaszamy się z następującymi badaniami:    

  •     badanie ogólne moczu,
  •     morfologia
  •     OB
  •     glukoza
  •     badanie wzroku


* NIEZBĘDNE BADANIA LABORATORYJNE MOŻNA WYKONAĆ CODZIENNIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 07.15-09.15 ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców
i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowaniapojazdami(Dz. U. z dnia 9 stycznia 
2004 r.). Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)


BADANIA PRZEPROWADZA DR GABRIELA DANIELEWICZ

Rejestracja codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-19.00
pod nr tel: 058-769-38-66 oraz 058-769-38-88.